Aktualności

Nadzwyczajne zebranie ogólne członków Wspólnoty Gruntowej
2017-12-12

Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn

 

Zaprasza wszystkich członków spółki na nadzwyczajne zebranie ogólne, które odbędzie się

20 grudnia 2017r (środa) o godz. 17:00 w sali OSP w Olsztynie

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Wybór komisji skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków
  4. Podjęcie uchwał.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.

 

Jeżeli w pierwszym terminie będzie miej niż połowa członków, to drugi termin ustala się zgodnie ze statutem na godz. 17:30« wróæ

         © 2017 Zamek Olsztyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. statystyka
Realizacja: ERMATGROUP