Aktualności

Walne zebranie Członków Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn
2018-03-11

Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn zaprasza na

 zebranie sprawozdawcze członków Wspólnoty Gruntowej

które odbędzie się 19 marca 2018 r o godz. 17:00 ( I termin) lub 17:30 (II termin jeżeli w pierwszym terminie będzie mniej niż połowa członków, to drugi termin ustala sie zgodnie ze statutem) 

w sali OSP w Olsztynie

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór przewodniczącego zebraniai protokolanta.
  3. Wybór komisji skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków.
  4. Sprawozdania: przewodniczącego, skarbnika oraz komisji rewizyjnej.
  5. Podjęcie uchwał.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.


« wróæ

         © 2017 Zamek Olsztyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. statystyka
Realizacja: ERMATGROUP