Aktualności

Owce na zamku - projekt "Life+"
2013-08-10

Wspólnota Gruntowa wsi Olsztyn uczestniczy w zadaniu Zespołu Parków Krajobrazowych Woj. Śląskiego „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”.

W ramach projektu „Life+” wspólnota prowadzi wypas owiec na wzgórzu zamkowym w Olsztynie. Wypas ten ma na celu zachowanie szaty roślinnej, różnorodności genetycznej i gatunkowej flory i fauny, szczególnie gatunków endemicznych i reliktowych oraz zachowanie walorów krajobrazowych, a zwłaszcza powiązań fizjonomii krajobrazu z układami przyrodniczo-kulturowymi, charakterystycznymi dla Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej.

 

 « wróæ

         © 2017 Zamek Olsztyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. statystyka
Realizacja: ERMATGROUP