Turystyka


Piesze szlaki turystyczne
Szlak Orlich Gniazd


Najstarszym i najbardziej reprezentatywnym szlakiem pieszym jest "Szlak Orlich Gniazd" oznakowany ponad 50 lat temu w kolorze czerwonym.

Wytyczenie tego szlaku, wiodacego przez najwyzsze wzniesienia Jury, zaproponowal w1927 r. w czasopismie "Ziemia" Stanislaw Leszczynski.
W 1930 r. wyznaczono szlak koloru czerwonego biegnacy z Krakowa lukiem w jego polnocno - zachodnich okolicach, poprzez Plaskowyz Ojcowski i Garb Teczynski, a nastepnie powracajacy do Krakowa. Szlak ten obfitowal w wiele walorow krajobrazowych i krajoznawczych.
Poniewaz jednak w zasadzie nie byl przez nikogo konserwowany i odnawiany, po pewnym czasie znaki przestaly byc widoczne i szlak zaniknal.

Projekt nowego szlaku oglosil w 1948 r. znany turysta i krajoznawca Kazimierz Sosnowski. Wyznaczenie szlaku nastapilo dwa lata pozniej, tj. w 1950 r. dzieki pozyskanym funduszom z Ministerstwa Komunikacji.
Nastepnie trasa szlaku byla wielokrotnie zmieniana i korygowana, aby poprowadzic turystow przez najatrakcyjniejsze krajobrazowo tereny Wyzyny Krakowsko - Czestochowskiej.
Szlak ten laczy Czestochowe z Krakowem poprzez wiekszosc jurajskich zamkow, od ktorych wzial swa nazwe. Dawniej bowiem niedostepnosc warownych jurajskich zamkow porownywana byla z orlimi gniazdami.

Na trasie tego szlaku znajduja sie ruiny zamkow: Olsztyn, Ostreznik, Mirow, Bobolice, Morsko, Ogrodzieniec, Smolen, Bydlin, Rabsztyn i Ojcow oraz odbudowany zamek w Pieskowej Skale. Napotkamy na nim takze palace w Zlotym Potoku i Pilicy.
Szlak przebiega rowniez przez szereg rezerwatow przyrody.
Pierwszymi ciekawymi miejscami sa Olsztynskie rezerwaty: Zielona Gora i Sokole Gory.
Dalej szlak biegnie
przez Rezerwat Parkowe, Ostreznik, Gora Zborow i Smolen oraz Ojcowski Park Narodowy.
Poczatek szlaku znajduje sie w centrum Czestochowy obok kosciola Sw. Zygmunta a konczy w poblizu Wawelu w Krakowie.
Prawie caly szlak wiedzie bardzo urozmaiconym, skalistym terenem z wieloma osobliwosciami przyrodniczymi i historycznymi.
Po drodze napotykamy rowniez wiele zabytkowych kosciolow m.in. w: Olsztynie, Zrebicach, Zlotym Potoku, Niegowej, Skarzycach, Pilicy i Giebultowie.


Szlak Warowni Jurajskich


Drugi szlak prowadzacy przez cala Jure to "Szlak Warowni Jurajskich" w kolorze niebieskim. Rozpoczyna sie w Rudawie w poblizu Krakowa a konczy w podczestochowskim Mstowie.
Na szlaku tym nie znalazl sie co prawda Olsztyn ale cala trasa jest niezwyklie interesujaca i warta zwiedzenia Na szlaku tym znajdziemy ruiny XIV-wiecznych straznic obronnych w Suliszowicach, Przewodziszowicach, Lutowcu i Ryczowie, oraz ruiny zamkow: Ostreznik, Morsko, Ogrodzieniec, Smolen, Ojcow oraz Grodzisko a takze zabytki sakralne w Mstowie, Zrebicach, Skarzycach, Zawierciu, Ogrodziencu, Dluzcu, Wolbromiu, Imbramowicach i Rudawie.
Rezerwaty na tym szlaku to Ostreznik, Gora Zborow, Smolen a takze Ojcowski PN.


Szlak "Zamonitu "


Zolty szlak "Zamonitu" prowadzi z Poraja przez Zalew ze zrodlem w Zaborzu, straznice w Suliszowicach, Zloty Potok i rezerwat Parkowe, Niegowa, Bobolice, Skaly Kroczyckie, Zalewy w Przylubsku, Siamoszycach, Krepie i Centurii, romanski kosciol w Gieble, zamek Ogrodzieniec do Niegowonic.

Ponadto istnieje kilka krotszych bardzo ciekawych szlakow pieszych i rowerowych wytyczonych z mysla o spedzeniu na ich trasie kilku weekendowych godzin.


Dróżki św. Idziego


Szlak ma swój początek w Olsztynie. Przebiega przez rezerwat Sokole Góry do Zrębic i kończy się przy zabytkowym kościele pw. św. Idziego w Zrębicach. Długość - oznaczonego zielonym kolorem - szlaku wynosi 8 km. Na trasie znajduje się wiele obiektów, które warto zobaczyć: Ruchoma Szopka Olsztyńska, Góra Biakło, Jaskinie w rezerwacie Sokole Góry oraz miejsca związane ze św. Idzim: Skałki św. Idziego, Żródełko św. Idziego, kapliczka św. Idziego oraz zabytkowy kościół pw. św. Idziego w Zrębicach. Szlak prowadzi przez przepiękne leśne tereny i stanowi idealne miejsce dla osób propagujących aktywne spędzanie czasu na łonie przyrody.

"Dróżki św. Idziego" zostały wytyczone latem 2007 roku. Szlak powstał przy wsparciu Samorządu Województwa Śląskiego oraz Samorządu Gminy Olsztyn. Realizatorem projektu był Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie we współpracy z Urzędem Gminy w Olsztynie. Natomiast inicjatorem powstania nowej trasy są: Jurajskie Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej oraz Grupa Odnowy Wsi Zrębice.

Co głosi legenda?

"Według miejscowego podania bardzo dawno temu wybuchła w okolicy Zrębic straszliwa zaraza dziesiątkująca ludzi i dobytek domowy. Wielu opuszczało zarażone domy i wynosiło się na mieszkanie do lasu. Kiedy gromadka tych nieszczęśliwych biedaków modliła się w lesie, błagając o zmiłowanie Boskie, na tej skale, którą dotąd pokazują, zjawiła się postać poważnego starca w ubiorze pustelniczym. Zjawisko to jednych przestraszyło, a w drugich rozbudziło wiarę, że to znak miłosierdzia Boskiego. Owa świetlana postać, był to św. Idzi, który zachęcił wszystkich do pokuty, jeśli chcą, aby zaraza ustąpiła, a następnie wskazał im źródełko, blisko skały bijące, z którego woda miała służyć jako lekarstwo przeciwko zaraźliwej gorączce. Wszyscy co widzieli to objawienie, powrócili do wsi i opowiedzieli, co potrzeba czynić, aby przebłagać zagniewanego Boga. Lud wziął się do pokuty, jak niegdyś mieszkańcy Niniwy; a gdy zaraza ustała, postanowili na tę pamiątkę zbudować kaplicę św. Idziemu. To postanowienie doprowadził do skutku ks. Bartłomiej Magdaliński, o czem czytamy w wizycie Komorowskiego, Officyała generalnego Dyecezyji Krakowskiej, odbytej 25 stycznia 1748 roku. Wśród największej posuchy źródło to nie wysycha i dotąd przez lud pobożny jest uczęszczane."

Źródło: Nabożeństwo do św. Idziego oraz wiadomość o parafii i kościele w Zrębicach autor: ks. G. Augustynik

Pustelnicze życie św. Idziego

Św. Idzi, pustelnik i opat, żył na przełomie VII/VIII w. Urodzony w Atenach, po pobycie w Rzymie i Katalonii rozpoczął życie pustelnicze nad Rodanem w południowej Francji. Przypuszcza się, że władca ówczesnej Septymanii, król Wizygotów Flawiusz Wamba podarował św. Idziemu ziemię, na której pustelnik założył opactwo, po jego śmierci nazwane jego imieniem - Saint Gilles, istniejące do dziś. Św. Idzi, zaliczony w poczet najważniejszych czternastu świętych wspomożycieli, doznawał wielkiej czci także i w Polsce w czasach średniowiecza. Wzywali jego pomocy ludzie ogarnięci strachem, bojaźnią i koszmarami, ranni i chorzy, myśliwi i rybacy, małżeństwa niepłodne, matki karmiące i mamki. Gall Anonim podał w swojej Kronice polskiej, że to właśnie dzięki wstawiennictwu św. Idziego królowi Władysławowi Hermanowi i Judycie narodził się syn Bolesław. W podzięce, król Bolesław Krzywousty odbył pielgrzymkę do ówczesnego sanktuarium św. Idziego w Somogyvár na Węgrzech.

Ogromna cześć, jakiej zażywał Święty od matek karmiących i mamek, wynikała z legendy z pustelniczego okresu życia Świętego. Otóż, jak pisze ksiądz Piotr Skarga w "Żywotach Świętych" (1579 r.), św. Idzi w swojej pustelni tylko "ziółeczkami schudłe członki swoje utrzymywał". Na rozkaz Pana Boga do jaskini pustelnika codziennie więc o określonych godzinach przychodziła łania i pozwalała się doić. Gdy Pan Bóg postanowił objawić światu świętego pustelnika, łania ta została zraniona podczas polowania i uciekła przed psami i myśliwymi pod obronę Świętego. Św. Idzi wyprosił u Pana Boga, aby nic złego się nie stało jego karmicielce. Psy nie dały się wpędzić w gęstwinę leśną, a łowcy następnego dnia przyprowadzili króla, biskupa i innych duchownych w to niezwykłe miejsce. Jeden z łowców postrzelił wtedy z łuku świętego męża. Król, który dotarł do jaskini, ujrzał czcigodnego starca i leżącą obok niego łanię i bardzo współczuł Świętemu. Św. Idzi natomiast prosił Boga, aby zadana rana nigdy się nie zagoiła dając przyczynek do stałego cierpienia.

Współcześni Polacy coraz częściej zwracają się o orędownictwo św. Idziego w swoich sprawach małej i wielkiej wagi, ale nadal bardzo rzadko obierają św. Idziego patronem dla swych dzieci.

Oznakowanie szlaku stanowi cześć projektu pn. "Szlaki turystyki rekreacyjnej i miejsca dziedzictwa kulturowego w gminie Olsztyn". Wartość całego projektu to 14.000,00 zł. Na realizację tego projektu gmina otrzymała z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego kwotę w wysokości 5.000,00 zł, a sama dołożyła 9.000,00 zł.


Szlak Architektury DrewnianejSzlak architektury drewnianej jest to jedyna taka duża incjatywa w Europie ze względu na różnorodność
i wielokulturowość zawartą w utworzonych dla każdego rejonu szlakach, trasach, regionach. Projekt ten to sposób na ocalenie przed zapomnieniem zabytków architektury dawnej wsi, głównie architektury - ale również kultury, sztuki ludowej.
Wiele z zabytków, do których można zaliczyć kościoły, cerkwie, przydrożne kapliczki, domy, chałupy i dworki, drewniane zabudowania gospodarskie, karczmy i leśniczówki, pałacyki
i skanseny, to obiekty, które zostały wpisane do międzynarodowego spisu zabytków UNESCO. Projekt szlaku jest wspierany przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków - Biuro Ochrony Zabytków jak również przez lokalne samorządy.
         Obiekty zostały oznakowane tablicami informacyjnymi - stojącymi przed głównym wejściem do obiektów, na których umieszczono krótki rys historyczny obiektu w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej i niemieckiej) oraz schematyczną mapkę calego szlaku wraz z oznaczeniem usytuowania obiektu na szlaku. (Wikipedia)

         W gminie Olsztyn, znajdują się dwa obiekty, leżące na szlaku architektury drewnianej:

Ruchoma szopka Jana Wewióra
w drewnianej chałupie z końca XIX w.
ul. Kuhna 1, OlsztynKościół Św. Idziego z 1789 r. w Zrębicach


         Parafia w Zrębicach istniała już w 1334 roku w spisach świętopietrza wymieniana jako Sdrzambicze (miejsce wytrzewione z krzaków i lasów). Według podania, wieś Zrębice powstała w czasie założenia grodu w Olsztynie, a więc za panowania króla Kazimierza Wielkiego, w pierwszej połowie XIV wieku. W XV wieku księga Uposażeń Jana Długosza podaje opis parafii, jej uposażenia i płaconych dla Biskupca krakowskiego dziesięcin (L.B. II 222). Parafia wspomniana jest także w 1529 r. jako należąca do dekanatu Lelowskiego, zaś w 1581 r. wieś Zrębice wymieniona jest jako należąca pod względem świeckiej administracji do zamku olsztyńskiego. Następny opis parafii i kościoła drewnianego, którego lokatorem był król, podaje w roku 1598 wizytacja Jerzego kard. Radziwiłła, biskupa krakowskiego. Do parafii należały wtedy Zrębice, Krasawa, i Kuźnica-Łosiny. Z niej wydzielono w 1606 roku nową parafię w Poczesnej.

  Kościół drewniany w 1778 r. chylił się już ku upadkowi (był to prawdopodobnie ten kościół drewniany, który został zbudowany z fundacji króla Kazimierza Wielkiego). W 1782 roku wizytator, ksiądz Jacek Kochański, nakazał gruntowny remont świątyni oraz wybudowanie nowej. Obecnie istniejący drewniany kościół został zbudowany staraniem i kosztem proboszcza, księdza Wojciecha Bulińskiego w 1789 r. Przypuszczalnie znajdują się w nim pewne fragmenty pierwszego kościoła.

Zabytki znajdujące się w kościele to: obraz św. Idziego malowany staraniem księdza proboszcza Bartłomieja Magdalińskiego w 1652 roku. do kaplicy św. Idziego na polach, przeniesiony do kościoła w 1789 r. wskutek zniszczenia kaplicy; obraz Matki Bożej zwany Betlejemką w bocznym ołtarzu, pochodzący z XV wieku, pędzla nieznanego artysty; figura Pana Jezusa Zmartwychwstałego pochodząca z XVII wieku, (Betlejemka i figura skradzione w 1998 r.); kamienna chrzcielnica ze zwieńczeniem łańcuszkowym z XVIII wieku; ołtarze barokowe również z XVIII wieku; kropielnica miedziana w kruchcie z roku 1717; dzwon z drewnianej dzwonnicy z 1632 roku. Wokół kościoła rosną także zabytkowe lipy.


Lokale Gastronomiczne


1. "Zacisze" - Lokal Gastronomiczny, Olsztyn
    ul. Zielona 23, 42-256 Olsztyn
    Wiesława i Jerzy Dobiech
    tel. (0-34) 3285-194
    tel. kom. 0 691 034 886

        Lokal gastronomiczny "Zacisze" mieści się przy ul. Zielonej 23 w Olsztynie k/Częstochowy. Jest to spokojny zakątek, gdzie można patrzeć na panoramę średniowiecznych ruin twierdzy olsztyńskiej i równocześnie spożywać domowe posiłki. Każdy może wybrać posiłek według swoich smaków. Proponujemy pełne wyżywienie, organizujemy imprezy okolicznościowe (do 50 osób).
        Dla naszych Gości mamy parking oraz noclegi w zaprzyjaźnionych gospodarstwach agroturystycznych. Obsługujemy wycieczki. W okolicy naszego lokalu, masa pięknych i ciekawych atrakcji turystycznych:
- Sokole Góry (2 km),
- Jaskinia Koralowa,
- ruiny XIV-wiecznego zamku,
- zabytkowy, barokowy kościół,
- ruchoma szopka,
- teatr "Stodoła".
        Dobra lokalizacja dla rowerowych i pieszych wycieczek.

2. "Stajnia Biały Borek" - Biskupice
    ul. Zrębska 121, 42-256 Biskupice
    tel. 0 600 096 708, 0 603 930 703
    www.stajnia.civ.pl

Restauracja Stajni Biały Borek znajduje się w obiekcie z bali, która sąsiaduje z zabytkową XIX-wieczną drewnianą chatą. Stylowe, nastrojowe wnętrze z kominkiem oraz klinkierową podłogą stwarza niepowtarzalny klimat.

Stajnia zlokalizowana jest u podnóża Sokolich Gór. Spacerem dochodzi się do rezerwatu przyrody.

Nasza restauracja może przygotować dla Państwa spotkanie okolicznościowe, bankiet, biesiadę. Organizujemy imprezy dla firm
z udziałem aktorów i innych artystów. Gościliśmy m.in. Andrzeja Sikorowskiego, Michała Bajora, Katrzynę Groniec, Magdę Umer
i wielu innych artystów.

Zimą zapraszamy na wspaniałe kuligi.

Menu do ustalenia.
3. "Mały Dworek" - Restauracja, Olsztyn
    ul. Kuhna 22, 42-256 Olsztyn
    tel. (0-34) 3285-019
    tel. kom. 784 254 875
    e-mail: biuro@malydworek.com.pl
    www.malydworek.com.pl

Nasz obiekt położony jest w pięknej miejscowości w północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w odległości zaledwie 15 kilometrów od centrum Częstochowy i sześć kilometrów od drogi szybkiego ruchu Katowice - Warszawa A-1. Lokalizacja obiektu umożliwia szybki dojazd do centrum Częstochowy, jak również dojazd do drogi A-1 Katowice - Warszawa i drogi krajowej nr 46 Częstochowa - Kielce. Obiekt zlokalizowany jest w odległości 300 metrów od rynku w Olsztynie.

W restauracji do dyspozycji gości sala kominkowa z wygodnymi fotelami klubowymi i bar. W budynku frontowym nad salami restauracyjnymi znajdują się dwa apartamenty dla dwóch lub trzech osób. W głębi nieruchomości w odległości 10 metrów od budynku restauracji znajduje się dwupiętrowy budynek z 13 pokojami gościnnymi. Łącznie do dyspozycji gości posiadamy 35-40 miejsc noclegowych. Wszystkie pokoje wyposażone łazienki, telewizory. W przygotowaniu jest sieć internetowa w całym obiekcie. Dysponujemy dwoma apartamentami o wysokim standardzie, dodatkowo wyposażonymi w lodówki. Goście korzystający z apartamentów mogą zamówić room-service oraz w cenie pokoju mogą korzystać 1 godzinę dziennie z sauny.

W obiekcie znajduje się obszerny aneks rekreacyjny, a w którym znajduje się sauna, basen po saunie, wanna z hydromasażem, podgrzewane stoły do masażu, sala do ćwiczeń. Na zamówienie gości oferujemy fizykoterapeutę, który wykonuje masaże lecznicze i relaksacyjne.

Do dyspozycji gości oddajemy również ogródek piwny i piękny ogród w fontannami, kaskadą, altanką z pięknym wieczornym oświetleniem. Cały obiekt jest bardzo kameralny i zapewnia pełny relaks i spożywanie posiłków w bardzo miłej atmosferze. Do dyspozycji gości posiadamy 6 miejsc parkingowych na terenie obiektu. Dla bezpieczeństwa gości obiekt jest dozorowany przez 24 godziny. Restauracja oferuje szeroki wachlarz wykwintnych dań i potraw kuchni staropolskiej, kuchni polskiej, włoskiej, przyrządzanych przez wykwalifikowanych kucharzy. Bar oferuje znakomity wybór alkoholi i win.

Latem możemy zaproponować przejażdżki bryczką po pięknych okolicach Olsztyn, zimą organizujemy kuligi z pochodniami, muzyką i grzańcem.Informacja turystyczna


Jurajska Informacja Turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej
"OL-TUR-2"
Bogusław Bednarek
ul. Zamkowa 13
tel. 0 663 770 833
Olsztyn

Jurajska Informacja Agroturystyczna
Stanisław Kozubek
ul. Główna 17
Zrębice Drugie
42-256 Olsztyn
tel./fax 034/328-62-28,
kom. 0-605-532-097

zobacz także Agroturystyka
         © 2017 Zamek Olsztyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. statystyka
Realizacja: ERMATGROUP