Ciekawostki

Przyroda


Przytulia krakowska (Galium cracoviense) to roślina z rodziny marzanowatych Rubiaceae, dorastająca do 15 cm wysokości o drobnych, wąskich liściach od 3 do 10 mm długości, ułożonych po 6-7 w okółkach.  Rośnie w murawach naskalnych na ostańcach jurajskich.

Gatunek endemiczny Polski, poza naszym krajem nie spotykany nigdzie na świecie. Występuje obecnie na kilku, blisko siebie leżących stanowiskach, zlokalizowanych w środkowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej - koło Częstochowy, w okolicach Olsztyna.

Przytulia krakowska objęta jest w Polsce ochroną gatunkową ścisłą.
Jako gatunek szczególnie zagrożony figuruje na światowej liście zagrożonych gatunków roślin Konwencji Berneńskiej (Konwencja o ochronie gatunków dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk - Dz. U. nr 12 z 2002 r., poz. 154), a także w Polskiej czerwonej księdze roślin.
 


Warzucha polska (Cochlearia polonica) jest dwuletnią rośliną z rodziny krzyżowych Brassicaceae, wysokości od 15 do 50 cm.   Gatunek endemiczny Polski, poza naszym krajem nie spotykany nigdzie na świecie.  Utrzymała się zaledwie w kilku miejscach na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej.


         © 2017 Zamek Olsztyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. statystyka
Realizacja: ERMATGROUP