Regulamin

 

Regulamin zwiedzania zamku w Olsztynie

Informacje ogólne

1. Podstawą wejścia na teren zamku jest posiadanie ważnego biletu wstępu .
2. Bilet wstępu /paragon z kasy fiskalnej/  należy zachować do kontroli.
3. Zwiedzanie zamku trwa ok. 2 godzin.
4. Godziny otwarcia zamku oraz wystaw czasowych i szczegółowe informacje dotyczące tych miejsc oraz organizowanych imprez kulturalnych i rozrywkowych oraz cen biletów zamieszczane są na tablicach informacyjnych znajdujących się przed wejściem do zamku, w punktach sprzedaży biletów

5. Prawo do zakupu biletów ulgowych przysługuje za okazaniem odpowiedniego dokumentu: emerytom, rencistom, młodzieży uczącej się do 26 roku życia.

6. Mieszkańcy Olsztyna nie są zobowiązani do zakupu biletów wstępu.

7. Bilety wstępu nie są sprzedawane w dni kiedy na zamku organizowane są imprezy kulturalne i rozrywkowe przez podmioty, które zawarły stosowne umowy z Zarządcą zamku. Opłata za wejście na imprezę pobierana jest przez organizatora wg. jego cennika.

Przepisy porządkowe

Na terenie zamku obowiązuje:

·       ruch pieszy,

 ·  zarządca zamku  nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione, zagubione rzeczy na terenie zamku.

Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:

·       hałaśliwego zachowania się i biegania,

·       wprowadzania psów oraz innych zwierząt bez uwięzi i kagańca,

·       wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych dla zwiedzania,

·       wspinania się na mury zamkowe,

·       rozpalania ognisk bez zezwolenia,

·       przebywania na obiekcie po godzinach zwiedzania,

·       wstępu na zamek osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który: zagraża bezpieczeństwu, zakłóca porządek zwiedzania przez innych turystów, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

Zgody Zarządcy wymaga:

·       rozpalenie ogniska w miejscu do tego wyznaczonym,

·       wjazd samochodów, motocykli i motorowerów na teren zamku,

·       prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji),

·       organizowanie akcji reklamowych,

·       wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza i architekturę zamku w celach komercyjnych.

Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn

 


         © 2017 Zamek Olsztyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. statystyka
Realizacja: ERMATGROUP