Sponsoring sportowców Gminy Olsztyn

-  Co roku wspieramy finansowo Klub Sportowy "Sokół" Olsztyn.

- Od kilku lat pomagamy finansowo żużlowcowi "Włókniarza - Częstochowa" i  "KSM Krosno" Borysowi Miturskiemu.- Dotujemy wyjazdy i zakup sprzętu sportowego dla Szkolnego Klubu Sportowego w Olsztynie.

- Dofinansowanie na kwotę 3 000zł dwóch zimowych obozów narciarskich dla uczniów SP w Olsztynie.

- Udostępniamy teren dla Sekcji Olsztyn Związku Hodowców Gołębi Pocztowych

 


         © 2017 Zamek Olsztyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. statystyka
Realizacja: ERMATGROUP