Współpraca z instytucjami kulturalno - oświatowymi

Sponsoring festynów w Olsztynie:

- 15 maja 2011 - ufundowanie głównej nagrody w loterii fantowej - roweru górskiego - Targi Szkolne w Szkole Podstawowej w Olsztynie

-29 maja 2011 -ufundowanie głównej nagrody w loterii fantowej - roweru górskiego - Piknik Rodzinny w Przedszkolu w Olsztynie

-19 czerwca 2011 -ufundowanie po raz szósty głównej nagrody w loterii fantowej - roweru górskiego - VI  Festyn w Ogrodach Plebańskich w Olsztynie

-17 czerwca 2012 - ufundowanie po raz siódmy głównej nagrody w loterii fantowej - roweru górskiego - VII  Festyn w Ogrodach Plebańskich w Olsztynie

- 16 czerwca 2013 - ufundowanie po raz ósmy  głównej nagrody w loterii fantowej - 2 rowerów górskich - VIII  Festyn w Ogrodach Plebańskich w Olsztynie

- 15 czerwca 2014 - ufundowanie po raz dziewiąty  głównej nagrody w loterii fantowej - roweru górskiego - IX  Festyn w Ogrodach Plebańskich w Olsztynie

- 25 czerwca 2016 - ufundowanie po raz dziesiąty głównej nagrody w loterii fantowej - roweru górskiego - X  Festyn w Ogrodach Plebańskich w Olsztynie

- 10 czerwca 2017 - ufundowanie roweru górskiego  - Piknik Szkolny w Olsztynie.

- 11 czerwca 2017 - ufundowanie roweru dziecięcego - Piknik Rodzinny w Przedszkolu w Olsztynie.

- 18 czerwca 2017 - ufundowanie po raz jedenasty głównej nagrody w loterii fantowej - roweru górskiego - XI  Festyn w Ogrodach Plebańskich w Olsztynie

 

 

 


- Współpraca z "Caritas" w organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka:- Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Olsztynie:

          zakupienie choinek i ozdób świątecznych

          pomoc finansowa przeznaczona na remont wieży kościelnej i renowację ołtarza.

          naprawa i zakup przenośnego sprzętu nagłaśniającego dla parafii.

 

- Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie:

        udostępnienie terenu wzgórza zamkowego na Marszobieg

         pomoc w organizacji  Ogólnopolskiego Przeglądu Abstynenckiej Twórczości Artystycznej "Zamczysko"

         wsparcie finansowe w organizacji Sylwestra pod Gwiazdami

 

- Szkoły Podstawowe i Gimnazjum w Olsztynie:

          wybudowanie Gimnazjum w Olsztynie

           remont otoczenia wokół Szkoły Podstawowej w Olsztynie( fot.)

           wspieranie imprez szkolnych (festyny)

          coroczne dofinansowanie narciarskich obozów zimowych dla dzieci

 

- Gminne Przedszkole w Olsztynie:

            remont podjazdu i miejsc parkingowych za budynkiem przedszkola ( fot.)

              przeznaczenie kwoty 3000zł na zakup mebli do sali na poddaszu

 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Olsztynie

             zakup nowych pozycji książkowych

 

- Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego:

            pomoc w organizacji Ogólnopolskiego Zjazdu Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego.

 

- Koło Gospodyń Wiejskich:

             pomoc finansowa w organizacji Gminnej Prezentacji i degustacji regionalnych potraw oraz obrzędów wielkanocnych "Baba Wielkanocna" oraz wigilijnych.

             Gminny Dzień Matki

Na zdjęciach uroczystość Dnia Matki w roku 2013.

              spotkanie opłatkowe dla osób samotnych i najstarszych mieszkańców Gminy Olsztyn

               zakup naczyń

 

- Organizacja imprez plenerowych na terenie Wzgórza Zamkowego wraz z firmą ERMAT:

               weekend majowy - kolejne edycje "Jurajskiego Natarcia"

              pierwsza niedziela po 6 sierpnia (odpust parafialny w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Olsztynie) -                Turniej rycerski o szablę Kaspra Karlińskiego.

- Współpraca z Lechem Majewskim:

          udostępnienie Wzgórza Zamkowego i okolic do produkcji filmu pt. "Młyn i Krzyż"

 

- Urząd Gminy Olsztyn:

            pomoc w realizacji ścieżek geologicznych:"Kielniki" i "Góry Towarne"

            Nordic Walking

           przekazanie terenu pod drogę przy ulicy Karlińskiego

           pomoc finansowa w wysokości 200 000zł w projekcie połączenia drogi DK46 z ul. Mstowską

Ulica Księcia Lubomirskiego ( droga i ścieżka rowerowa za cmentarzem)

 

- Gimnazjum nr 3 im. Aleksandra hr. Fredry realizujące projekt "Jura Krakowsko-Częstochowska - urzekający mariaż natury i człowieka" :

         Udostępnienie wizerunku zamku

           promocja zamku w albumie fotograficznym pt. ''Jura Krakowsko-Częstochowska - urzekający mariaż natury i człowieka"


- XIX Finał WOŚP w Olsztynie:

        przekazanie 500zł na organizację imprezy gminnej.


         © 2017 Zamek Olsztyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. statystyka
Realizacja: ERMATGROUP