RekonstrukcjaREKONSTRUKCJA ZAMKU Z XVI WIEKU.
Źródło: I.T. Kaczyńscy "Zamki w Polsce Południowej".


         © 2017 Zamek Olsztyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. statystyka
Realizacja: ERMATGROUP