plWspólnota Gruntowa Olsztyn      tel.: 734-995-161; 607-092-267 ul. Kuhna 20, 42-256 Olsztyn
Fundacja Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn

Category

Aktualności
Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn Zaprasza wszystkich członków spółki na nadzwyczajne zebranie, które odbędzie się w dniu 26.06.2018r o godz. 17.00 w Sali OSP w Olsztynie. Proponowany porządek obrad: Otwarcie zebrania Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta Wybór Komisji skrutacyjnej oraz Komisji uchwał i wniosków. Podjęcie uchwał Sprawy różne, wolne wnioski. Jeżeli w...
Read More
1 2 3 4

Zamek Królewski w Olsztynie k/Częstochowy

© 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.

X