plWspólnota Gruntowa w Olsztynie      tel.: 734-995-161; 607-092-267 ul. Kühna 20, 42-256 Olsztyn
Fundacja Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie

Aktualności

Ciekawostki z Zamku w Olsztynie cd…

Czy wiecie Państwo, co podawano do stołów na zamku w Olsztynie 🍽❓ Otóż mieszkańcy średniowiecznej warowni spożywali głównie wołowinę 🐄  Ale po kolei 🙂

Wiedzę na temat zamkowego menu posiadamy dzięki badaniom paleontologicznym, które prowadzono dotychczas na terenie Orlego Gniazda w ramach projektu „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich” 🏰 Przypominamy, że realizuje go Fundacja Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn, a my prowadzimy nad realizacją przedsięwzięcia nadzory przyrodniczy i archeologiczny (paleolit)👍

Szczątki ssaków udomowionych i dziko żyjących, które zostały odnalezione podczas prac wykopaliskowych prowadzonych na zamku w Olsztynie w ramach projektu przez dra Czesława Hadamika, zostały gruntownie przebadane, a następnie opracowane w ramach pracy magisterskiej Marty Mróz 👏 Praca ta nosi tytuł „Szczątki zwierząt ze średniowiecznego zamku w Olsztynie k. Częstochowy” i została wykonana pod kierunkiem Prof. Krzysztofa Stefaniaka w Instytucie Biologii Środowiskowej, w Zakładzie Paleozoologii Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

A teraz do rzeczy, bo na pewno już chcecie się dowiedzieć, co królowało na stołach olsztyńskiego zamku 🙃

Mieszkańcy warowni, jak już wspomnieliśmy, spożywali głównie wołowinę 🐮 Chętnie jednak jadali także świnie i owce 🐷🐑 Świadczy o tym znaczna obecność szczątków tych zwierząt w badanym materiale.

Na tym jednak karta dań się nie kończy. W życiu mieszkańców zamku sporą rolę odgrywało też łowiectwo. Odkryto szczątki dzikich zwierząt: niedźwiedzia, jelenia szlachetnego, zająca szaraka🍗 Dziczyzna stanowiła uzupełnienie diety zamkowych gospodarzy i świadczyła o ich wysokim statusie.

W kuchni wykorzystywano także ptaki, ale szczegółowa analiza ich szczątków zostanie przeprowadzona na kolejnym etapie badań

Autorka pracy podkreśla, że  bydło i owce stanowiły również źródło mleka, z którego wyrabiano sery.

Gratulujemy ciekawej pracy 👏

Źródło: Fundacja Przyroda i Człowiek

#fundacjaprzyrodaiczłowiek #zamekolsztyn