plWspólnota Gruntowa w Olsztynie      tel.: 734-995-161; 607-092-267 ul. Kühna 20, 42-256 Olsztyn
Fundacja Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie

Aktualności

Ciekawostki z Zamku w Olsztynie cd…

Czy wiecie Państwo, co podawano do stołów na zamku w Olsztynie ?❓ Otóż mieszkańcy średniowiecznej warowni spożywali głównie wołowinę ?  Ale po kolei ?

Wiedzę na temat zamkowego menu posiadamy dzięki badaniom paleontologicznym, które prowadzono dotychczas na terenie Orlego Gniazda w ramach projektu „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich” ? Przypominamy, że realizuje go Fundacja Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn, a my prowadzimy nad realizacją przedsięwzięcia nadzory przyrodniczy i archeologiczny (paleolit)?

Szczątki ssaków udomowionych i dziko żyjących, które zostały odnalezione podczas prac wykopaliskowych prowadzonych na zamku w Olsztynie w ramach projektu przez dra Czesława Hadamika, zostały gruntownie przebadane, a następnie opracowane w ramach pracy magisterskiej Marty Mróz ? Praca ta nosi tytuł „Szczątki zwierząt ze średniowiecznego zamku w Olsztynie k. Częstochowy” i została wykonana pod kierunkiem Prof. Krzysztofa Stefaniaka w Instytucie Biologii Środowiskowej, w Zakładzie Paleozoologii Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

A teraz do rzeczy, bo na pewno już chcecie się dowiedzieć, co królowało na stołach olsztyńskiego zamku ?

Mieszkańcy warowni, jak już wspomnieliśmy, spożywali głównie wołowinę ? Chętnie jednak jadali także świnie i owce ?? Świadczy o tym znaczna obecność szczątków tych zwierząt w badanym materiale.

Na tym jednak karta dań się nie kończy. W życiu mieszkańców zamku sporą rolę odgrywało też łowiectwo. Odkryto szczątki dzikich zwierząt: niedźwiedzia, jelenia szlachetnego, zająca szaraka? Dziczyzna stanowiła uzupełnienie diety zamkowych gospodarzy i świadczyła o ich wysokim statusie.

W kuchni wykorzystywano także ptaki, ale szczegółowa analiza ich szczątków zostanie przeprowadzona na kolejnym etapie badań

Autorka pracy podkreśla, że  bydło i owce stanowiły również źródło mleka, z którego wyrabiano sery.

Gratulujemy ciekawej pracy ?

Źródło: Fundacja Przyroda i Człowiek

#fundacjaprzyrodaiczłowiek #zamekolsztyn