plWspólnota Gruntowa w Olsztynie      tel.: 734-995-161; 607-092-267 ul. Kühna 20, 42-256 Olsztyn
Fundacja Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie

Aktualności

Ciekawostki z Zamku w Olsztynie cd…

Jeśli myśleliśmy, że Góra Zamkowa w jurajskim Olsztynie, odsłoniła już wszystkie tajemnice, to się bardzo myliliśmy. Skaliste wzgórze cały czas odkrywa przed nami kolejne skarby.

Jak Państwo wiecie, Wspólnota Gruntowa wsi Olsztyn realizuje projekt unijny pn. „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich”. Fundacja Przyroda i Człowiek prowadzi nad projektem dwa nadzory – archeologiczny i przyrodniczy.

W ramach tego ostatniego nad pracami czuwa m.in. botanik dr Tomasz Beczała. Spacerując po olsztyńskim wzgórzu trafił na niezwykłą purchawkę 🍄 Skonsultował swoje odkrycie z mykologiem z Pienińskiego Parku Narodowego i okazało się, że to najprawdopodobniej purchawka łuszczejąca (Lycoperdon marginatum).

Dlaczego taka ciekawa? Otóż znajduje się na „Czerwonej liście roślin i grzybów Polski”, gdzie ma status E. To oznacza, że jest gatunkiem wymierającym, którego przetrwanie jest mało prawdopodobne, jeśli będą się utrzymywać istniejące czynniki zagrożenia.

Fot. Tomasz Beczała

#fundacjaprzyrodaiczłowiek #natureandhumanfundation #zamekolsztyn #grzyby #jurakrakowskoczęstochowska

Źródło: Fundacja Przyroda i Człowiek