plWspólnota Gruntowa w Olsztynie      tel.: 734-995-161; 607-092-267 ul. Kühna 20, 42-256 Olsztyn
Fundacja Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie

Aktualności

Ciekawostki z Zamku w Olsztynie

Jak Państwo wiecie, na terenie olsztyńskiej warowni 🏰 jest realizowany projekt RPO pn. „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich” 👍

Fundacja Przyroda i Człowiek prowadzi nad realizacją przedsięwzięcia nadzory:

📌przyrodniczy

📌archeologiczny (paleolit).

Jednym z elementów nadzoru przyrodniczego jest nadzór ornitologiczny.

Co to oznacza❔ Fundacja Przyroda i Człowiek czuwa, by podczas prac konserwatorskich zachować w murach zamku siedliska cennych gatunków ptaków 🦇

Jak widać, to się udaje. Na zdjęciu (fot. Marceli Ślusarczyk) pustułka ze swą zdobyczą w zamkowych murach.

Pamiętajmy, że ptak ten jest objęty w Polsce ścisłą ochroną gatunkową.

 

Źródło: Fundacja Przyroda i Człowiek