plWspólnota Gruntowa w Olsztynie      tel.: 734-995-161; 607-092-267 ul. Kühna 20, 42-256 Olsztyn
Fundacja Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie

Aktualności

Fotorelacja ze zwiedzania Zamku w Olsztynie w dniu 11.11.2021 r.

Zwiedzanie zamku

W dniu 11.11.2021 r. Zarząd Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn i Fundacji zorganizował zwiedzanie Zamku w Olsztynie związane z postępami prac konserwatorskich dla zainteresowanych osób. Odzew mieszkańców Olsztyna jak również turystów był bardzo duży, o czym świadczy relacja foto z tego dnia. Szacujemy, że łącznie było to około 350 osób.

O postępie prac na zamku opowiadali jak również oprowadzali:

Pan Włodzimierz Nabiałek, Przewodniczący Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn,

Pan Marcel Ślusarczyk koordynator projektu „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich”

Pan dr Mikołaj Urbanowski, archeolog, który kierował wykopaliskami z ramienia Fundacji Przyroda i Człowiek.

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie.
Zarząd Wspólnoty i Fundacji