enplWspólnota Gruntowa Olsztyn      tel.: 784-628-845 Zamkowa 3, 42-256 Olsztyn

Galeria

Ruiny Zamku Olsztyn

Turniej Rycerski o szablę starosty olsztyńskiego

Festiwal Disco Dance

Pokazy pirotechniczne

Zamek Olsztyn z drona