plenWspólnota Gruntowa w Olsztynie      tel.: 734-995-161; 607-092-267 ul. Kühna 20, 42-256 Olsztyn
Fundacja Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie

Galeria

Ruiny Zamku Olsztyn

Turniej Rycerski o szablę starosty olsztyńskiego

Festiwal Disco Dance

Pokazy pirotechniczne

Zamek Olsztyn z drona