plWspólnota Gruntowa w Olsztynie      tel.: 734-995-161; 607-092-267 ul. Kühna 20, 42-256 Olsztyn
Fundacja Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie

Aktualności

Informacja Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie

Zarządu Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie, w nawiązaniu do spotkania, które odbyło się w dniu 24 października 2022 i ustaleniom z właścicielami działek w części budowlanej na Pocztowcu informuje, że można już dokonywać wpłaty na konto Wspólnoty Gruntowej na częściowe sfinansowanie kosztów wylesienia dróg.

W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko wpłacającego i numer działki. W przypadku braku numeru działki w podanym zestawieniu, a jest ona na terenie przeznaczonym pod budowę, również prosimy o wpłatę według zasad podanych powyżej.

Numer konta:

54 8260 0006 2000 0001 6939 0001

Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie

 

2147/222 2148/10 2147/428 1680/2 1680/26 1680/41
2147/223 2148/11 2147/427 1680/3 1680/27 1680/42
2147/224 2148/12 2147/403 1680/4 1680/28 1680/43
2147/225 2148/13 2147/402 1680/5 1680/29 1680/44
2147/226 2148/14 2147/376 1680/6 1680/30 1680/45
2147/227 2148/15 2147/375 1680/7 1680/31 1680/46
2147/228 2148/16 2147/349 1680/8 1680/32 1680/47
2147/229 2148/17 2147/348 1680/9 1680/33 1680/48
2147/230 2148/18 2147/286 1680/14 1680/34 1680/49
2147/231 2148/19 2147/285 1680/15 1680/35 1680/50
2147/333 2148/20 2147/246 1680/16 1680/36 1680/51
2147/334 2148/21 2147/245 1680/17 1680/37 1680/52
2147/335 2148/22 2147/206 1680/18 1680/38 1680/53
2147/336 2148/23 2147/205 1680/19 1680/59 1680/54
2147/337 2148/24 2147/167 1680/20 1680/60 1680/55
2147/338 2148/25 2147/166 1680/21 1680/61 1680/56
2147/339 2148/26 1581/3 1680/22 1680/62
2147/340 2148/27 1581/4 1680/23 1680/66
2147/341 2148/28 1581/5 1680/24 1680/67
2147/342 2148/29 1581/6 1680/25 1680/68
2147/343 2148/30 1581/12 1680/69
2147/344 2148/32 1581/13
2147/345
2147/346
2147/429
2147/430
2147/431
2147/432
2147/433