plWspólnota Gruntowa w Olsztynie      tel.: 734-995-161; 607-092-267 ul. Kühna 20, 42-256 Olsztyn
Fundacja Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie

Aktualności

Informacja Zarządu Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn

Zarząd Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn przedstawia bilans Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn za lata 2019 i 2020.

Link do sprawozdania poniżej:
Sprawozdanie finansowe WG