plWspólnota Gruntowa w Olsztynie      tel.: 734-995-161; 607-092-267 ul. Kühna 20, 42-256 Olsztyn
Fundacja Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie

Aktualności

Informacja Zarządu Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn

Szanowni Państwo

Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn informuje, że w sprawie decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach dot. wyłączenia części użytków leśnych pod budowę dróg dojazdowych i lokalnych na tzw. „Pocztowcu”, jak również złożonego odwołania od tej decyzji do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie informacje dla osób zainteresowanych będą udzielane na posiedzeniu Zarządu Spółki w dniu 03.11.2021 r. o godzinie 18:00 w Przychodni „Amicus”.

Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn