plWspólnota Gruntowa w Olsztynie      tel.: 734-995-161; 607-092-267 ul. Kühna 20, 42-256 Olsztyn
Fundacja Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie

Kultura

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie jest instytucją, która organizuje czas wolny oraz prowadzi systematycznie edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnicy zajęć mogą rozwijać swoje talenty artystyczne, realizować własne zainteresowania, wypełniać wolny czas zabawą, uczestniczyć w konkursach na szczeblu gminnym, wojewódzkim, regionalnym i ogólnopolskim.

Od lat współpracując z różnymi instytucjami z kraju, Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie jest organizatorem imprez adresowanych do całych rodzin, imprez edukacyjnych i rozrywkowych: koncertów kolęd i pieśni patriotycznej
w kościołach, spotkań z ciekawymi ludźmi, wieczorów autorskich, konkursów recytatorskich, plastycznych, piosenki przedszkolnej, koncertów muzyki instrumentalnej, wystaw malarskich, twórczości ludowej, koncertów letnich i festynów, marszobiegu, przeglądu piosenki ludowej, przeglądu twórczości abstyneneckiej, turniejów szachowych i tenisa stołowego, wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do teatru i filharmonii, zajęć świetlicowych opiekuńczo-wychowawczych.
Gminny Ośrodek Kultury podejmuje delegacje pracowników kultury, delegacje z zaprzyjaźnionych miast polskich, delegacje zagraniczne.
Różnorodna oferta kulturalna umożliwia częsty i bezpośredni kontakt z mieszkańcami gminy i turystami. Pozwala to realizować zamierzone cele wychowawcze, kulturotwórcze i edukacyjne.
Z dniem 1 lipca 2006 roku została utworzona samorządowa instytucja kultury.
Relacje z imprez znajdują się na głównej stronie internetowej Urzędu Gminy Olsztyn oraz w zakładce „Ostatnie wydarzenia”.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 15
42-256 Olsztyn
 
Kontakt:
Edyta Śliwczyńska – Dyrektor GOK

34 328 53 13 

godz. 12:00 – 20:00
mail: gok@olsztyn-jurajski.pl

 

 

 

Ruchoma Szopka Olsztyńska

Podczas zwiedzania Olsztyna warto zajrzeć do autorskiej galerii Jana Wewióra. Stojąca tuż przy rynku stuletnia zabytkowa chałupa wiejska już z daleka przyciąga wzrok kolorowymi zdobieniami. Zaraz za furtką przywita Państwa wystrugana z drewna zmora – tej trzeba wrzucić grosik do przydużych butów, oczywiście na szczęście, by się w życiu wiodło. Czasami jednak wydaje się, że szczęśliwym będzie człowiek, który po prostu odwiedzi galerię pana Jana.

Izba Twórcza Jana Wewióra
ul. Kühna 1
42-256 Olsztyn

Galeria czynna codziennie w godz. 9.00-17.00.
Na zwiedzanie szopki w konkretnym terminie można się umawiać telefonicznie: tel. 0-607-414-806.