plWspólnota Gruntowa Olsztyn      tel.: 784-628-845 Zamkowa 3, 42-256 Olsztyn

Kultura

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie jest instytucją, która organizuje czas wolny oraz prowadzi systematycznie edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnicy zajęć mogą rozwijać swoje talenty artystyczne, realizować własne zainteresowania, wypełniać wolny czas zabawą, uczestniczyć w konkursach na szczeblu gminnym, wojewódzkim, regionalnym i ogólnopolskim.

Od lat współpracując z różnymi instytucjami z kraju, Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie jest organizatorem imprez adresowanych do całych rodzin, imprez edukacyjnych i rozrywkowych: koncertów kolęd i pieśni patriotycznej
w kościołach, spotkań z ciekawymi ludźmi, wieczorów autorskich, konkursów recytatorskich, plastycznych, piosenki przedszkolnej, koncertów muzyki instrumentalnej, wystaw malarskich, twórczości ludowej, koncertów letnich i festynów, marszobiegu, przeglądu piosenki ludowej, przeglądu twórczości abstyneneckiej, turniejów szachowych i tenisa stołowego, wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do teatru i filharmonii, zajęć świetlicowych opiekuńczo-wychowawczych.
Gminny Ośrodek Kultury podejmuje delegacje pracowników kultury, delegacje z zaprzyjaźnionych miast polskich, delegacje zagraniczne.
Różnorodna oferta kulturalna umożliwia częsty i bezpośredni kontakt z mieszkańcami gminy i turystami. Pozwala to realizować zamierzone cele wychowawcze, kulturotwórcze i edukacyjne.
Z dniem 1 lipca 2006 roku została utworzona samorządowa instytucja kultury.
Relacje z imprez znajdują się na głównej stronie internetowej Urzędu Gminy Olsztyn oraz w zakładce „Ostatnie wydarzenia”.

Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie
Pl. Piłsudskiego 15
42-256 Olsztyn

Kontakt:
Mariola Matysek
tel. 0-34 328 53 13
w godz. 12:00 – 20:00

Serdecznie zapraszamy – wstęp wolny

Klub Aktywności Lokalnej

Z inicjatywy grupy kobiet w październiku 2004 roku zawiązała się grupa pod nazwą Klub Aktywności Lokalnej działający pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie. Celem tej grupy było włączenie się swoim udziałem w aktualne wydarzenia kulturalne, społeczne, czynna pomoc organizacyjna oraz udział w konkursach adresowanych do osób dorosłych. Wybrano zarząd klubu, ustalono ramowy plan pracy i rozpoczęto działalność.
Panie spotykają się w każdą pierwsza środę miesiąca.
Uczą się piosenek, które były prezentowane na Przeglądzie Piosenki Ludowej, Dożynkach Parafialno-Gminnych, Festynie Rodzinnym w ogrodach plebańskich i Festynie Ludowym. Wspólnie wyszywają, haftują i wymieniają się przepisami kulinarnymi. Wszystkie Panie uczyły się robić kwiaty bibułkowe. Niektóre z nich z pozytywnym skutkiem brały udział w Powiatowym Konkursie na tradycyjne ozdoby bibułkowe pt. „Kwiaty”.
Kwiaty bibułkowe zostały również wykorzystane do wykonania palmy wielkanocnej i dwukrotnym udziale
w Regionalnym Konkursie na palmę, pisankę i marzannę. Klub Aktywności Lokalnej został laureatem I miejsca.
Panie wykonały również palmę do kościoła p.w.św. Jana Chrzciciela w Olsztynie celem ozdobienia ołtarza na Niedzielę Palmową.
Aktywnie włączają się w organizację i wystrój jednego z polowych ołtarzy na święto Bożego Ciała.
Dożynki parafialno-gminne to kolejne święto z udziałem Pań z Klubu Aktywności Lokalnej. Panie wykonały wieniec, który otrzymał I nagrodę. Dzięki tej promocji mogły wziąć udział w Dożynkach Powiatowych i Wojewódzkich w Mykanowie reprezentując gminę Olsztyn.
W listopadzie podczas Mszy św. Zaduszkowej odprawionej na Cmentarzu Pomniku Mauzoleum, Panie składają swoją wiązankę w hołdzie ludziom poległym za wolność.
Ich celem jest kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych. Dlatego na zakończenie karnawału w strojach maskaradowych grupa odwiedzała urzędy, sklepy, instytucje podtrzymując i ożywiając obrzęd ostatków.
Serdecznie zapraszamy chętne osoby do powiększenia naszego grona.

Ruchoma Szopka Olsztyńska

Podczas zwiedzania Olsztyna warto zajrzeć do autorskiej galerii Jana Wewióra. Stojąca tuż przy rynku stuletnia zabytkowa chałupa wiejska już z daleka przyciąga wzrok kolorowymi zdobieniami. Zaraz za furtką przywita Państwa wystrugana z drewna zmora – tej trzeba wrzucić grosik do przydużych butów, oczywiście na szczęście, by się w życiu wiodło. Czasami jednak wydaje się, że szczęśliwym będzie człowiek, który po prostu odwiedzi galerię pana Jana.

Izba Twórcza Jana Wewióra
ul. Kühna 1
42-256 Olsztyn

Galeria czynna codziennie w godz. 9.00-17.00.
Na zwiedzanie szopki w konkretnym terminie można się umawiać telefonicznie: tel. 0-607-414-806.

Teatr Stodoła

Choć budynek sam w sobie nie wygląda atrakcyjnie – wot, zwyczajna stodoła – kryje w sobie wiele niespodzianek. Warto się tu wybrać na spektakl teatralny. Urzeknie on swym urokiem, a widzowie, goście teatru w stodole na pewno będą chcieli tu powrócić. I już stodoła nie będzie taka zwyczajna.
W starej drewnianej stodole poeta Stacho „Brzezina” Kałkus stworzył niezwykły teatr. W miejscu, gdzie kiedyś gospodarz trzymał zboże, dzisiaj jest scena. Tam, gdzie stał sprzęt wykorzystywany w polu, ustawiono jutowe worki napełnione trocinami i na nich w czasie spektaklu zasiadają widzowie. Kolejne pomieszczenie urządzono przy pomocy starych sprzętów gospodarskich. Po przedstawieniach to właśnie tu odbywają się biesiady, a gości częstuje się swojskim chlebem i smalcem.
W Jurajskim Teatrze Stodoła wystawiane są śpiewogry, monodramy, spektakle według żywotów świętych. W przedstawieniach biorą udział profesjonaliści oraz amatorzy. Do teatru można zajrzeć o każdej porze. Stacho „Brzezina” Kałkus chętnie opowiada o teatralnym życiu. Natomiast na przedstawienie można się wybrać wiosną i latem, w soboty i niedziele, najlepiej w godzinach wieczornych.
To świetne miejsce na siedzibę teatru – wyjaśnia Stacho Kałkus. – Nazwa Stodoła kojarzy się ze słynnym klubem studenckim, jednak ta nasza ma inny wymiar symboliczny. Gdy wiejska stodoła jest pełna, świadczy to o dostatku i szczęściu gospodarza, gdy jest pusta, znaczy, że nastały ciężkie czasy…
W Stodole jest doskonała akustyka, widzowie w każdym jej kącie usłyszą szept aktora. Świetnym pomysłem na oświetlenie ciepłym światłem dnia było usunięcie kilku dachówek i wstawienie tam zwykłych szyb. Nie ma też sztywnego podziału na scenę i widownię. W momencie, kiedy podnosi się kurtyna – jedyny element zaczerpnięty z tradycyjnego teatru – publiczność staje się częścią całości teatru; nie tylko obserwuje i przeżywa, ale przede wszystkim bierze udział w samym spektaklu, jest swoistym, spontanicznym aktorem.

Autorami tekstów prezentowanych na stodolanej scenie są Stacho oraz Urszula Ostrowska, która również komponuje muzykę. Oprócz nich zespół aktorski tworzą Andrzej Kuśnierczyk, Leszek Jeziorski i Kazimierz Leszczyński.
Na stałe do repertuaru Stodoły weszły „Sobótkowe bajania”, Słonecznikowe Święto Anny i Grażyny czy „Zaduszki czyli lachy na duchy”. Obecnie artyści pracują nad interpretacją sztuki Aleksandra Fredry „Obrona Olsztyna” (premiera już w maju br.). 21. marca odbędzie się huczne powitanie wiosny koncertem wiosennym przy współudziale pań ze Stowarzyszenia Ludowych Twórców Kultury ze Skrajnicy. Przygotowywana jest również Pasja Wielkanocna wg tekstów Norwida, do muzyki Syberiusza.
Dodajmy, że stodoła bywa udostępniana tym, którzy chcą zorganizować niezapomnianą imprezę okolicznościową, biesiadę czy benefis.

Jurajski Teatr Stodoła został uznany za Najlepszy Agroturystyczny Produkt Regionalny 2004. Decyzję taka podjęła Kapituła Konkursu podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich Polagra-Farm 2004 – 14. września 2004 r.

Jurajski Teatr Stodoła
ul. Zielona 14
42-256 Olsztyn
tel. 501-753-249