plWspólnota Gruntowa Olsztyn      tel.: 784-628-845 Zamkowa 3, 42-256 Olsztyn

Aktualności

Nadzwyczajne zebranie członków Wspólmoty Gruntowej wsi Olsztyn

Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn

Zaprasza wszystkich członków spółki na nadzwyczajne zebranie, które odbędzie się w dniu 26.06.2018r o godz. 17.00 w Sali OSP w Olsztynie.

Proponowany porządek obrad:

  • Otwarcie zebrania
  • Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
  • Wybór Komisji skrutacyjnej oraz Komisji uchwał i wniosków.
  • Podjęcie uchwał
  • Sprawy różna, wolne wnioski.

Jeżeli w pierwszym terminie będzie mniej niż połowa członków. to drugi termin ustala się zgodnie ze ststutem na godz. 17.30