plWspólnota Gruntowa w Olsztynie      tel.: 734-995-161; 607-092-267 ul. Kühna 20, 42-256 Olsztyn
Fundacja Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie

Aktualności

Nadzwyczajne zebranie członków Wspólmoty Gruntowej wsi Olsztyn

Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn

Zaprasza wszystkich członków spółki na nadzwyczajne zebranie, które odbędzie się w dniu 26.06.2018r o godz. 17.00 w Sali OSP w Olsztynie.

Proponowany porządek obrad:

  • Otwarcie zebrania
  • Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
  • Wybór Komisji skrutacyjnej oraz Komisji uchwał i wniosków.
  • Podjęcie uchwał
  • Sprawy różne, wolne wnioski.

Jeżeli w pierwszym terminie będzie mniej niż połowa członków, to drugi termin ustala się zgodnie ze statutem na godz. 17.30