Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/kokisstr/domains/zamekolsztyn.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2715

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/kokisstr/domains/zamekolsztyn.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2719

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/kokisstr/domains/zamekolsztyn.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3615
Informacje i ogłoszenia – -= ZAMEK KRÓLEWSKI w OLSZTYNIE k. Częstochowy =-
plenWspólnota Gruntowa w Olsztynie      tel.: 734-995-161; 607-092-267 ul. Kühna 20, 42-256 Olsztyn
Fundacja Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie

Informacje i ogłoszenia

.

Sprzedaż działek

Spółka do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn z siedzibą w Olsztynie koło Częstochowy działając za pośrednictwem zarządu
podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18.11.2023 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn ul. Kühna 20 (budynek OSP w Olsztynie), 42-256 Olsztyn odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w działek leśnych położonych w miejscowości Olsztyn koło Częstochowy.
Pkt 1. Przedmiotem sprzedaży będą następujące działki leśne:
– nr w ewidencji gruntów 240412_4.0005.1286/192 o powierzchni 3947 metrów kwadratowych;
– nr w ewidencji gruntów 240412_4.0005.1286/196 o powierzchni 3454 metrów kwadratowych;
– nr w ewidencji gruntów 240412_4.0005.1286/202 o powierzchni 3420 metrów kwadratowych;
Cena wywoławcza działek wskazanych w pkt 1 wynosi 50,00 zł za 1 metr kwadratowy.
Pkt 2. Przedmiotem sprzedaży będą następujące działki leśne:
O nr w ewidencji gruntów 240412_4.0005.1286/195 o powierzchni 3212 metrów kwadratowych;
Cena wywoławcza działki wskazanej w pkt 2 wynosi 35,00 zł za 1 metr kwadratowy.
Dla nieruchomości wskazanych w pkt 1 i 2 będących przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Wskazana cena jest ceną bez podatku VAT, gdyż sprzedaż działek leśnych nie podlega temu podatkowi.
Minimalne postąpienie wynosi 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
Wadium wynosi 10 % wielkości powierzchni działki x cena wywoławcza.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w odpowiedniej wysokości na rachunek bankowy Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn numer konta: Bank Spółdzielczy w Poczesnej filia w Olsztynie 54 8260 0006 2000 0001 6939 0001 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak żeby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej na dzień 18.11.2023 r., pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
Wadium należy wpłacić dla każdej z działek osobno zaznaczając na przelewie nr działki, której wpłata wadium dotyczy.
Działki będzie można oglądać w dniu 15.11.2023 roku w godz. od 10:00 do 12:00 (będzie obecny przedstawiciel Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn).
Ze względu na wielkość pomieszczenia, w którym będzie prowadzony przetarg, mogą brać w nim udział tylko osoby, które dokonały wpłacenia wadium wraz z jedną osobą towarzyszącą. Osoby, które dokonały wpłacenia wadium, muszą przed rozpoczęciem przetargu okazać bankowy dowód wpłaty wadium.
Płatność za wylicytowaną działkę należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia przetargu tj. do dnia 25.11.2023 r. na rachunek bankowy Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn podany powyżej.
Osoba, która wylicytuje działkę będącą przedmiotem przetargu, jest zobligowana przystąpić do aktu notarialnego sprzedaży wylicytowanej działki w terminie 30 dni od daty przetargu.
Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków przez osobę, która działkę wylicytowała skutkować będzie przepadkiem wadium oraz ponownym rozpisaniem przetargu na wylicytowaną, a nie zakupioną działkę.
Organizator przetargu nie przewiduje możliwości rozłożenia ceny działek na raty.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać pod numerem telefonu: 734 995 161.
Olsztyn dnia 10.11.2023 r.
Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn.

 

 

Spółka do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie informuje, że posiada na sprzedaż działki leśne, woj. śląskie, powiat częstochowski, gmina Olsztyn, obręb Olsztyn o następujących numerach działek:
– 240412_4.0005.203
– 240412_4.0005.25/16
Szczegółowe informacje o nieruchomościach  można uzyskać pod nr telefonu: 734995161.
Olsztyn dnia 10.11.2023 r.
Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn.

 

Spółka do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn z siedzibą w Olsztynie koło Częstochowy działając za pośrednictwem zarządu
Podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22 maja 2023 r. o godzinie 18:00 w siedzibie Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn ul. Kühna 20 (budynek OSP w Olsztynie), 42-256 Olsztyn odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w działek leśnych położonych w miejscowości Olsztyn koło Częstochowy.
       1.Przedmiotem sprzedaży będą następujące działki leśne:
 • O nr w ewidencji gruntów 1286/190 o powierzchni 0,3099 metrów kwadratowych;
 • O nr w ewidencji gruntów 1286/191 o powierzchni 0,3100 metrów kwadratowych;
 • O nr w ewidencji gruntów 1286/194 o powierzchni 0,3009 metrów kwadratowych;
 • O nr w ewidencji gruntów 1286/197 o powierzchni 0,3335 metrów kwadratowych;
 • O nr w ewidencji gruntów 1286/201 o powierzchni 0,3532 metrów kwadratowych;
 • O nr w ewidencji gruntów 1286/204 o powierzchni 0,3939 metrów kwadratowych;

 

Cena wywoławcza działek wskazanych w pkt 1 wynosi 50,00 zł za 1 metr kwadratowy.

 

      2. Przedmiotem sprzedaży będą następujące działki leśne:
 • O nr w ewidencji gruntów 1286/188 o powierzchni 0,3010 metrów kwadratowych;
 • O nr w ewidencji gruntów 1286/189 o powierzchni 0,3135 metrów kwadratowych;

 

Cena wywoławcza działek wskazanych w pkt 2 wynosi 35,00 zł za 1 metr kwadratowy.
Dla nieruchomości wskazanych w pkt 1 i 2 będących przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Wskazana cena jest ceną bez podatku VAT, gdyż sprzedaż działek leśnych nie podlega temu podatkowi.
Minimalne postąpienie wynosi 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
Wadium wynosi 10 % wielkości powierzchni działki x cena wywoławcza.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w odpowiedniej wysokości na rachunek bankowy Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn numer konta:  Bank Spółdzielczy w Poczesnej filia w Olsztynie 54 8260 0006 2000 0001 6939 0001 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak żeby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej na dzień 22 maja 2023 r., pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
Wadium należy wpłacić dla każdej z działek osobno zaznaczając na przelewie nr działki, której wpłata wadium dotyczy.
Działki będzie można oglądać w dniu 18 maja 2023 roku w godz. od 18:00 do 19:00 (będzie obecny przedstawiciel Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn).
Ze względu na wielkość pomieszczenia, w którym będzie prowadzony przetarg, mogą brać w nim udział tylko osoby, które dokonały wpłacenia wadium wraz z jedną osobą towarzyszącą. Osoby, które dokonały wpłacenia wadium, muszą przed rozpoczęciem przetargu okazać bankowy dowód wpłaty wadium.
Osoba, która wylicytuje działkę będącą przedmiotem przetargu, jest zobligowana przystąpić do aktu notarialnego sprzedaży wylicytowanej działki w terminie 14 dni od daty przetargu.
Brak spełnienia wyżej wymienionego warunku przez osobę, która działkę wylicytowała skutkować będzie przepadkiem wadium oraz ponownym rozpisaniem przetargu na wylicytowaną, a nie zakupioną działkę.
Organizator przetargu nie przewiduje możliwości rozłożenia ceny działek na raty.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać pod numerem telefonu:
734 995 161.
Olsztyn dnia 14.05.2023 r.
Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn.

 

 

 

 

04.10.2022 r.
Spółka do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie informuje, że posiada na sprzedaż działki leśne, woj. śląskie, powiat częstochowski, gmina Olsztyn, obręb Olsztyn o następujących numerach działek:
– 360/2
– 203
– 25/16
– 792/36
– 792/37
– 792/38
Szczegółowe informacje o nieruchomościach  można uzyskać pod nr telefonu: 734995161.
Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie.

 

Spółka do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn z siedzibą w Olsztynie koło Częstochowy informuje, że oferuje do sprzedaży działki leśne przy ulicy Słowackiego w Olsztynie.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach  można uzyskać pod nr telefonu: 734995161.
Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn.

 

Spółka do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn z siedzibą w Olsztynie koło Częstochowy

Podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24 czerwca 2019r o godz. 10 w siedzibie Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn ul. Kuhna 20 (budynek OSP w Olsztynie), 42-256 Olsztyn, odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w działek leśnych położonych w miejscowości Olsztyn koło Częstochowy.

 1. Przedmiotem sprzedaży jest działka leśna o nr w ewidencji gruntów 792/36 o powierzchni 3005 metrów kwadratowych.
 2. Przedmiotem sprzedaży jest działka leśna o nr w ewidencji gruntów 792/41 o powierzchni 3006 metrów kwadratowych.
 3. Przedmiotem sprzedaży jest działka leśna o nr w ewidencji gruntów 792/46 o powierzchni 3006 metrów kwadratowych.
 4. Przedmiotem sprzedaży jest działka leśna o nr w ewidencji gruntów 792/47 o powierzchni 3006 metrów kwadratowych.
 5. Przedmiotem sprzedaży jest działka leśna o nr w ewidencji gruntów 792/56 o powierzchni 3624 metrów kwadratowych.
 6. Przedmiotem sprzedaży jest działka leśna o nr w ewidencji gruntów 792/57 o powierzchni 3472 metrów kwadratowych.
 7. Przedmiotem sprzedaży jest działka leśna o nr w ewidencji gruntów 792/58 o powierzchni 3005 metrów kwadratowych.
 8. Przedmiotem sprzedaży jest działka leśna o nr w ewidencji gruntów 792/59 o powierzchni 3006 metrów kwadratowych.
 9. Przedmiotem sprzedaży jest działka leśna o nr w ewidencji gruntów 792/60 o powierzchni 3030 metrów kwadratowych.
 10. Przedmiotem sprzedaży jest działka leśna o nr w ewidencji gruntów 792/61 o powierzchni 3005 metrów kwadratowych.

Dla nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.

Cena wywoławcza wynosi – 35zł  za 1 metr kwadratowy.

Minimalne postąpienie wynosi 100zł.

Wadium wynosi 10% wielkości  powierzchni  x cena wywoławcza. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w odpowiedniej wysokości na rachunek bankowy Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn, nr konta: Bank Spółdzielczy w Poczesnej, filia w Olsztynie 54 8260 0006 2000 0001 6939 0001

z odpowiednim wyprzedzeniem, tak żeby środki pieniężne znalazły się na rachunku najpóźniej na dzień 24 czerwca 2019r., pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Działki będzie można oglądać w dniu 22 czerwca w godz. 8-10 (będzie obecny przedstawiciel Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn).

Ze względu na wielkość pomieszczenia w którym będzie prowadzony przetarg  mogą brać w nim udział tylko osoby, które dokonały wpłacenia wadium wraz z jedną osobą towarzyszącą.

Organizator przetargu nie przewiduje możliwości rozłożenia ceny działek na raty.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach  można uzyskać pod nr telefonu: 734995161.

Olsztyn 10.06.2019r.

Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn