plWspólnota Gruntowa Olsztyn      tel.: 734-995-161; 607-092-267 ul. Kuhna 20, 42-256 Olsztyn
Fundacja Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn

Aktualności

Ogłoszenie Zarządu Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie

ZAPROSZENIE

Zarząd Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie zaprasza

właścicieli działek na Pocztowcu

na spotkanie, które odbędzie się w dniu 13.05.2022 roku (piątek)

o godzinie 18:00 w sali OSP w Olsztynie.

Zarząd Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie