Wspólnota Gruntowa Olsztyn      tel.: 734-995-161; 607-092-267 ul. Kuhna 20, 42-256 Olsztyn
Fundacja Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn

Blog

Nadzwyczajne zebranie członków Wspólmoty Gruntowej wsi Olsztyn

Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn Zaprasza wszystkich członków spółki na nadzwyczajne zebranie, które odbędzie się w dniu 26.06.2018r o godz. 17.00 w Sali OSP w Olsztynie. Proponowany porządek obrad: Otwarcie zebrania Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta Wybór Komisji skrutacyjnej oraz Komisji uchwał i wniosków. Podjęcie uchwał Sprawy różne, wolne wnioski. Jeżeli w […]