plWspólnota Gruntowa Olsztyn      tel.: 784-628-845 Zamkowa 3, 42-256 Olsztyn

Aktualności

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w Olsztynie

Spółka do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn z siedzibą w Olsztynie koło Częstochowy

Podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24 czerwca 2019r o godz. 10 w siedzibie Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn ul. Kuhna 20 (budynek OSP w Olsztynie), 42-256 Olsztyn, odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w działek leśnych położonych w miejscowości Olsztyn koło Częstochowy. 

  1. Przedmiotem sprzedaży jest działka leśna o nr w ewidencji gruntów 792/36 o powierzchni 3005 metrów kwadratowych.
  2. Przedmiotem sprzedaży jest działka leśna o nr w ewidencji gruntów 792/41 o powierzchni 3006 metrów kwadratowych.
  3. Przedmiotem sprzedaży jest działka leśna o nr w ewidencji gruntów 792/46 o powierzchni 3006 metrów kwadratowych.
  4. Przedmiotem sprzedaży jest działka leśna o nr w ewidencji gruntów 792/47 o powierzchni 3006 metrów kwadratowych.
  5. Przedmiotem sprzedaży jest działka leśna o nr w ewidencji gruntów 792/56 o powierzchni 3624 metrów kwadratowych.
  6. Przedmiotem sprzedaży jest działka leśna o nr w ewidencji gruntów 792/57 o powierzchni 3472 metrów kwadratowych.
  7. Przedmiotem sprzedaży jest działka leśna o nr w ewidencji gruntów 792/58 o powierzchni 3005 metrów kwadratowych.
  8. Przedmiotem sprzedaży jest działka leśna o nr w ewidencji gruntów 792/59 o powierzchni 3006 metrów kwadratowych.
  9. Przedmiotem sprzedaży jest działka leśna o nr w ewidencji gruntów 792/60 o powierzchni 3030 metrów kwadratowych.
  10. Przedmiotem sprzedaży jest działka leśna o nr w ewidencji gruntów 792/61 
   o powierzchni 3005 metrów kwadratowych - wykreślono z przetargu.

Dla nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.

Cena wywoławcza wynosi – 35zł  za 1 metr kwadratowy.

Minimalne postąpienie wynosi 100zł.

Wadium wynosi 10% wielkości  powierzchni  x cena wywoławcza.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w odpowiedniej wysokości na rachunek bankowy Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn, nr konta: Bank Spółdzielczy w Poczesnej, filia w Olsztynie 54 8260 0006 2000 0001 6939 0001

z odpowiednim wyprzedzeniem, tak żeby środki pieniężne znalazły się na rachunku najpóźniej na dzień 24 czerwca 2019r., pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Działki będzie można oglądać w dniu 22 czerwca w godz. 8-10 (będzie obecny przedstawiciel Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn).

Ze względu na wielkość pomieszczenia w którym będzie prowadzony przetarg  mogą brać w nim udział tylko osoby, które dokonały wpłacenia wadium wraz z jedną osobą towarzyszącą.

Organizator przetargu nie przewiduje możliwości rozłożenia ceny działek na raty.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach  można uzyskać pod nr telefonu: 734995161

Olsztyn 10.06.2019r.

Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn