plWspólnota Gruntowa w Olsztynie      tel.: 734-995-161; 607-092-267 ul. Kühna 20, 42-256 Olsztyn
Fundacja Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie

Aktualności

Relacja z dnia otwartego na Zamku w Olsztynie.

W dniu 10.07.2022 roku, na zaproszenie Zarządu Wspólnoty i Fundacji Gruntowej w Olsztynie odbyło się zwiedzanie zamku w Olsztynie przez mieszkańców Olsztyna i gości odwiedzających zamek.
O wykonanych pracach na zamku opowiadali jak również oprowadzali:

Pan Włodzimierz Nabiałek, Przewodniczący Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn,

Pan Marcel Ślusarczyk koordynator projektu „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich”

Pan dr Mikołaj Urbanowski, archeolog, który kierował wykopaliskami z ramienia Fundacji Przyroda i Człowiek.

Zainteresowanie zwiedzaniem było bardzo duże za co dziękujemy.

Zarząd Wspólnoty i Fundacji