plWspólnota Gruntowa w Olsztynie      tel.: 734-995-161; 607-092-267 ul. Kühna 20, 42-256 Olsztyn
Fundacja Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie

Sponsoring

Sponsoring sportowców Gminy Olsztyn

– Co roku wspieramy finansowo Klub Sportowy „Sokół” Olsztyn.

– Od kilku lat pomagamy finansowo żużlowcowi „Włókniarza – Częstochowa” i „KSM Krosno” Borysowi Miturskiemu.

– Dotujemy wyjazdy i zakup sprzętu sportowego dla Szkolnego Klubu Sportowego w Olsztynie.

– Dofinansowanie na kwotę 3 000zł dwóch zimowych obozów narciarskich dla uczniów SP w Olsztynie.

– Udostępniamy teren dla Sekcji Olsztyn Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Olsztynie

– Wspólnota Gruntowa współfinansowała zakup dwóch samochodów bojowych „Magirus” (2000 i 2002r.)

– Modernizacja budynku OSP:

 1. wymiana okien
 2.  odnowienie sali balowej
 3. zakup stołów i krzeseł
 4. wymiana ogrzewania
 5. doposażenie kuchni
 6. Termomodernizacja budynku

– Wybudowanie zaplecza turystycznego i garaży przy remizie OSP w Olsztynie

Współpraca z instytucjami kulturalno - oświatowymi

Sponsoring festynów w Olsztynie:

15 maja 2011 – ufundowanie głównej nagrody w loterii fantowej – roweru górskiego – Targi Szkolne w Szkole Podstawowej w Olsztynie

29 maja 2011 – ufundowanie głównej nagrody w loterii fantowej – roweru górskiego – Piknik Rodzinny w Przedszkolu w Olsztynie

19 czerwca 2011 – ufundowanie po raz szósty głównej nagrody w loterii fantowej – roweru górskiego – VI  Festyn w Ogrodach Plebańskich w Olsztynie

17 czerwca 2012 – ufundowanie po raz siódmy głównej nagrody w loterii fantowej – roweru górskiego – VII  Festyn w Ogrodach Plebańskich w Olsztynie

– 16 czerwca 2013 – ufundowanie po raz ósmy  głównej nagrody w loterii fantowej – 2 rowerów górskich – VIII  Festyn w Ogrodach Plebańskich w Olsztynie

15 czerwca 2014 – ufundowanie po raz dziewiąty  głównej nagrody w loterii fantowej – roweru górskiego – IX  Festyn w Ogrodach Plebańskich w Olsztynie

– 25 czerwca 2016 – ufundowanie po raz dziesiąty głównej nagrody w loterii fantowej – roweru górskiego – X  Festyn w Ogrodach Plebańskich w Olsztynie

– 10 czerwca 2017 – ufundowanie roweru górskiego  – Piknik Szkolny w Olsztynie.

– 11 czerwca 2017 – ufundowanie roweru dziecięcego – Piknik Rodzinny w Przedszkolu w Olsztynie.

– 18 czerwca 2017 – ufundowanie po raz jedenasty głównej nagrody w loterii fantowej – roweru górskiego – XI  Festyn w Ogrodach Plebańskich w Olsztynie

– Współpraca z „Caritas” w organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka:

– Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Olsztynie:

 • zakupienie choinek i ozdób świątecznych
 • pomoc finansowa przeznaczona na remont wieży kościelnej i renowację ołtarza.
 • naprawa i zakup przenośnego sprzętu nagłaśniającego dla parafii.

– Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie:

 • udostępnienie terenu wzgórza zamkowego na Marszobieg
 • pomoc w organizacji Ogólnopolskiego Przeglądu Abstynenckiej Twórczości Artystycznej „Zamczysko”
 • wsparcie finansowe w organizacji Sylwestra pod Gwiazdami

– Szkoły Podstawowe i Gimnazjum w Olsztynie:

 • wybudowanie Gimnazjum w Olsztynie
 • remont otoczenia wokół Szkoły Podstawowej w Olsztynie
 • wspieranie imprez szkolnych (festyny)
 • coroczne dofinansowanie narciarskich obozów zimowych dla dzieci

– Gminne Przedszkole w Olsztynie:

 • remont podjazdu i miejsc parkingowych za budynkiem przedszkola
 • przeznaczenie kwoty 3000zł na zakup mebli do sali na poddaszu

– Gminna Biblioteka Publiczna w Olsztynie

 • zakup nowych pozycji książkowych

– Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego:

 • pomoc w organizacji Ogólnopolskiego Zjazdu Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego

– Koło Gospodyń Wiejskich:

 • pomoc finansowa w organizacji Gminnej Prezentacji i degustacji regionalnych potraw oraz obrzędów wielkanocnych „Baba Wielkanocna” oraz wigilijnych
 • Gminny Dzień Matki

Organizacja imprez plenerowych na terenie Wzgórza Zamkowego wraz z firmą ERMAT:

 • weekend majowy – kolejne edycje „Jurajskiego Natarcia”
 • pierwsza niedziela po 6 sierpnia (odpust parafialny w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Olsztynie) – Turniej rycerski o szablę Kaspra Karlińskiego

– Współpraca z Lechem Majewskim:

 • udostępnienie Wzgórza Zamkowego i okolic do produkcji filmu pt. „Młyn i Krzyż”

– Urząd Gminy Olsztyn:

 • pomoc w realizacji ścieżek geologicznych:”Kielniki” i „Góry Towarne”
 • Nordic Walking
 • przekazanie terenu pod drogę przy ulicy Karlińskiego
 • pomoc finansowa w wysokości 200 000zł w projekcie połączenia drogi DK46 z ul. Mstowską
 • Ulica Księcia Lubomirskiego ( droga i ścieżka rowerowa za cmentarzem)

Gimnazjum nr 3 im. Aleksandra hr. Fredry realizujące projekt „Jura Krakowsko-Częstochowska – urzekający mariaż natury i człowieka” :

 • Udostępnienie wizerunku zamku
 • promocja zamku w albumie fotograficznym pt. ”Jura Krakowsko-Częstochowska – urzekający mariaż natury i człowieka”

– XIX Finał WOŚP w Olsztynie:

 • przekazanie 500zł na organizację imprezy gminnej