plWspólnota Gruntowa w Olsztynie      tel.: 734-995-161; 607-092-267 ul. Kühna 20, 42-256 Olsztyn
Fundacja Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie

Aktualności

Wizyta studyjna uczestników XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej na terenie Zamku w Olsztynie.

W dniach 4-6 grudnia 2019 roku na Politechnice Częstochowskiej odbyła się XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym, materiały i technologie energooszczędne”. Jednym z tematów Konferencji był punkt  – „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich „ w ramach którego w dniu 5 grudnia 2019 roku został zorganizowany wyjazd studyjny do Olsztyna, na teren naszego zamku. Przybyłych na zamek uczestników Konferencji przywitał p. Włodzimierz Nabiałek, Przewodniczący Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie oraz p. Marcel Ślusarczyk. Następnie, pod przewodnictwem p. Marcela Ślusarczyka  uczestnicy Konferencji rozpoczęli zwiedzanie zamku odwiedzając m.in. jaskinię pod basztą studzienną.