plWspólnota Gruntowa w Olsztynie      tel.: 734-995-161; 607-092-267 ul. Kühna 20, 42-256 Olsztyn
Fundacja Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie

Aktualności

Zamek Olsztyn krok po kroku – przewodnik autorstwa dr Czesława Hadamika

Historyczna ruina zamku Olsztyn jest dzisiaj jednym z największych pod względem powierzchni i najbardziej efektownych reliktów obiektów obronnych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Zamek, wzniesiony w drugiej połowie XIII stulecia, przez ponad 300 lat był najważniejszym punktem oporu północno-zachodniej Małopolski, tuż przy granicy śląskiej, a oprócz tego ośrodkiem zarządu królewskiego okręgu administracyjno-gospodarczego (dystryktu, a później tak zwanego niegrodowego starostwa olsztyńskiego), rezydencją starostów i ich urzędników, miejscem odbywania sądów starościńskich i królewskich, wreszcie stacją królewską.

Zamek Olsztyn krok po kroku to pierwszy polski przewodnik tego typu po reliktach zamku, znajdującego się w  stanie tak zwanej historycznej ruiny, utrzymywanej w możliwie niezmienionym kształcie, poprzez permanentnie prowadzone prace konserwatorskie. W ostatnich latach nastąpił znaczny postęp badań nad historią i topografią zamczyska. Dlatego to nie fantazja autora, ale rezultaty dotychczasowych naukowych rozpoznań historycznych (m.in. dr Karol Nabiałek) i archeologiczno-architektonicznych (m.in. dr Czesław Hadamik) są podstawą tego przewodnika. Badania ciągle trwają, ale już dziś możemy odkrywać tę wielką warownię na nowo.

Dr Czesław Hadamik jest archeologiem, absolwentem Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje zainteresowania i doświadczenia badawcze stara się wykorzystać nie tylko w publikacjach fachowych, ale również w książkach i artykułach popularnonaukowych oraz pozycjach literackich, skierowanych do ludzi zainteresowanych historią i zabytkami dawnych wieków. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji naukowych oraz popularnonaukowych. Od 2013 r. prowadzi badania archeologiczno-architektoniczne na terenie historycznej ruiny zamku Olsztyn.