plWspólnota Gruntowa w Olsztynie      tel.: 734-995-161; 607-092-267 ul. Kühna 20, 42-256 Olsztyn
Fundacja Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie

Aktualności

Zaproszenie na Nadzwyczajne Zebranie Członków Wspólnoty Gruntowej

Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn serdecznie zaprasza członków spółki na nadzwyczajne zebranie, które odbędzie się w dniu 20.01.2020 r. o godzinie 17:00 w sali OSP w Olsztynie.

Proponowany porządek zebrania:

 

  1. Otwarcie zebrania;

  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta;

  3. Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków;

  4. Podjęcie uchwał;

  5. Sprawy różne;

  6. Wolne wnioski.

Jeżeli w pierwszym terminie będzie mniej niż połowa członków, to drugi termin ustala się zgodne ze statutem na godzinę 17:30.

Włodzimierz Nabiałek

Przewodniczący Zarządu Spółki