plWspólnota Gruntowa Olsztyn      tel.: 734-995-161; 607-092-267 ul. Kuhna 20, 42-256 Olsztyn
Fundacja Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn

Aktualności

Zaproszenie na Nadzwyczajne Zebranie Członków Wspólnoty Gruntowej

Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn serdecznie zaprasza członków spółki na nadzwyczajne zebranie, które odbędzie się w dniu 20.01.2020 r. o godzinie 17:00 w sali OSP w Olsztynie.

Proponowany porządek zebrania:

 

  1. Otwarcie zebrania;

  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta;

  3. Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków;

  4. Podjęcie uchwał;

  5. Sprawy różne;

  6. Wolne wnioski.

Jeżeli w pierwszym terminie będzie mniej niż połowa członków, to drugi termin ustala się zgodne ze statutem na godzinę 17:30.

Włodzimierz Nabiałek

Przewodniczący Zarządu Spółki