plWspólnota Gruntowa w Olsztynie      tel.: 734-995-161; 607-092-267 ul. Kühna 20, 42-256 Olsztyn
Fundacja Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie

Aktualności

Zaproszenie Zarządu Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie – zebranie sprawozdawcze

Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej

w Olsztynie zaprasza

wszystkich członków spółki na zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 25.11.2023 roku o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej na Zamku w Olsztynie.

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokólanta.
  3. Wybór komisji skrutacyjnej.
  4. Wybór komisji uchwał i wniosków.
  5. Sprawozdanie przewodniczącego, skarbnika i komisji rewizyjnej.
  6. Dyskusja.
  7. Udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki.
  8. Podjęcie uchwał.
  9. Sprawy różne, wolne wnioski.
  10. Zakończenie zebrania.

Jeżeli w pierwszym terminie o godzinie 11:00 na zebraniu będzie mniej niż połowa członków, to drugi termin ustala się, zgodnie ze statutem, na godzinę 11:30.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd