plWspólnota Gruntowa w Olsztynie      tel.: 734-995-161; 607-092-267 ul. Kühna 20, 42-256 Olsztyn
Fundacja Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie

Aktualności

Zaproszenie Zarządu Wspólnoty Gruntowej i Fundacji w Olsztynie

ZAPROSZENIE

Zarząd Wspólnoty Gruntowej i Fundacji w Olsztynie serdecznie zaprasza mieszkańców Olsztyna w dniu 23.03.2023 r. o godzinie 12:00 na zakończenie prac rekonstrukcyjnych Baszty Studziennej Zamku w Olsztynie w ramach projektu RPO WSL Zamek Olsztyn Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich”

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Wspólnoty i Fundacji Gruntowej w Olsztynie