plWspólnota Gruntowa w Olsztynie      tel.: 734-995-161; 607-092-267 ul. Kühna 20, 42-256 Olsztyn
Fundacja Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie

Aktualności

Zniesienie zakazu wstępu na zamek

Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn informuje, że został zniesiony zakaz wstępu na teren zamku w Olsztynie.

Cennik opłat za wstęp na zamek:

Bilet normalny – 7,oo zł – osoby dorosłe;

Bilet ulgowy – 4,oo zł – dzieci, młodzież, studenci, emeryci i renciści;

Dzieci do lat 7 wstęp za darmo.

Przypominamy zasady i ograniczenia w przemieszczaniu się:

1. Minimalna odległość między pieszymi 2 metry (szczególnie ważne w momencie zakupu biletów wstępu na bramkach wejściowych na zamek).

Wyłączeni z tego obowiązku są: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia) a także osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

2. Zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego – dzieci i młodzież nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.
Obowiązuje dzieci i młodzież, które nie ukończyły 13 roku życia.

3. Obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych – dotyczy noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa. Wszyscy (oprócz kilku wyjątków) mają obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, podczas ruchu pieszego, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług, zakładach pracy.