plWspólnota Gruntowa w Olsztynie      tel.: 734-995-161; 607-092-267 ul. Kühna 20, 42-256 Olsztyn
Fundacja Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie

Aktualności

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok 2022

Kiedy w Betlejem rodzi się Dziecię,
radość przynosi wszystkim na świecie.
Niech wraz z Bożą Dzieciną
dni szczęśliwe przypłyną,
a pokój jak gwiazdka niech świeci.
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru,
przyniesie wytchnienie i radość.
Na zbliżające się Święta
pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości i ciepłej
rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie
czasem spokoju oraz realizacji
osobistych zamierzeń.
dla wszystkich członków Wspólnoty Gruntowej i mieszkańców naszej gminy oraz ich gościom

Życzy Włodzimierz Nabiałek
przewodniczący Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn
wraz z całym zarządem i komisją rewizyjną.